بسمه تعالی
« فرم ثبت نام کارگاه تلبس »
پر کردن تمام موارد ذیل الزامی میباشد
مکان کارگاه تلبس:
تهران - ابتدای سهروردی شمالی (پایین تر از میدان شهید قندی) - مسجد حضرت حجت ابن الحسن (عج) -
زمان: پنجشنبه 1 آذر ماه 1397 ساعت 7 صبح إلی 16:30


توضیحات
*- جهت شرکت در کارگاه تلبس، ثبت نام در سایت معاونت تهذیب تهران الزامی می باشد.
*- برای ثبت نام در کارگاه اتمام پایه5 الزامی می باشد.
*- کارگاه مخصوص طلابی است که تا به حال در کارگاه تلبس شرکت نکرده اند
*- حضور طلاب شرکت کننده 15دقیقه قبل از شروع کلاس در محل کارگاه الزامی می باشد.
نام
نام خانوادگي
نام پدر
کد ملی
شماره شناسنامه
نام مدرسه علميه
پايه تحصيلی
کد طلبگی
شماره همراهنقشه سایت :: sitemap